Följ våra Live-sändningar

Live-sändningar från Baptistkyrkaorna

Följ oss på vår FaceBook-kanal där vi live-sänder delar av våra Torsdagsgudstjänster (från Lidköping) och Söndagsgudstjänster (Vänersborg). Vi har nu hållit på några år att sända via nätet och nu i den besvärliga Corona-tiden, känns det gott att få nå även er som inte kan eller vågar komma till kyrkan. Välkomna in på vår Facebooksida, Baptistkyrkan-Vänersborg o Lidköping.
Ca: två timmar efter gudstjänsten är slut laddas det också upp på vår YouTube-kanal.