Fira gudstjänst med oss…

Baptistkyrkan, Vänersborg

i Baptistkyrkan, Vänersborg.


Varje söndag möts vi till gudstjänst kl 10:45 i vår kyrka. Nu även under Corona-tiden försöker vi samlas till gudstjänster, men vi följer FHM råd om antal och fysisk distans och erbjuder tillgång till handsprit samt uppmanar de som har någon form av symtom på sjuklighet att stanna hemma.
Vi har inte längre kyrkluncher men kyrkkaffe vissa söndagar.
Nu under tiden juli och halva augusti har vi flyttat ut våra eftermiddagssamlingar till en park vid Vänern, Skräckleparken! De samlingarna börjar kl 17:00.
Där medverkar vårt lovsångsteam.