Vi besöks av Markus Sand, Örebro

Söndagen den 11 oktober gästas vi av ledaren för det sk Sverige-programmet inom Evangeliska Frikyrkan (EFK).
Markus arbetar idag som programledare för EFK centralt och samordnare för EFK:s ca 300 församlingar i Sverige.
Detta är första besöket för Markus i Baptistkyrkan, Vänersborg.
Vi gläds över hans besök hos oss!