2021-02-23

Årsmöte via Zoom

Söndagen den 28 februari möts vi till årsmöten för Baptistförsamlingen och byggnadsföreningen Fuxian. Dessa mötens slås samman till ett årsmöte.
Efter vår digitala gudstjänst kl 11:00 men lovsång, Bibelord och Predikan ha vi en paus till kl 16:00 då vi "samlas" till årshögtid via Zoom (alltså inga deltagare i kyrkan).

Det gångna året har varit mycket annorlunda år , församlingens 153 år, har präglats mycket av den Coronapandemi som drabbat hela vår värld.
Men församlingen har verkligen arbetat vidare och erbjudit gudstjänstgemenskap och bönesamlingaar även om vi under hösten fick flytta ut allt på digitala plattformar.

Under årsmötet kommer vi förrätta val och ta beslut om att stödja m ission och andra viktiga projekt.
Alla medlemmar kommer att få en länk till Zoom.

calendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram