2021-05-20

Bön för 100 städer - Vänersborg

Hej
Hoppas ni är taggade för att be för Vänersborg 25 maj! Uppmuntra alla ni möter att göra det samma!
Det som planeras lokalt är:
# Lovsång i Pingstkyrkan i Vänersborg kl 00-01 (anmälan + ev går det vara med på Zoom - i så fall kommer länken i Google Kalkylark)
# Bön med församlingsanställda i Vänersborgs kyrka alt Kyrkans hus  kl 11 (anmälan + går vara med digitalt via Zoom - länk finns i Google Kakylark)
# Bönepromenader kl 19:30-20:30 runt om i Vänersborg med startplatser vid Baptistkyrkan, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan (frivillig anmälan till de olika startplatserna för att veta om vi behöver flera ansvariga)

Mer info, länkar till de digitala samlingarna och en flik där man kan skriva upp sig själv och andra till de olika samlingar och bönepromenaderna finns i detta dokumentet:
(OBS! kontakta oss i kyrkorna om du vill boka!)

Guds rika välsignelse
calendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram