2021-11-06

Två medlemmar predikar

Anders Jakobsson och Kirsti Myöhänen

Söndagen den 14 november får vi lyssna till våra medlemmar Anders Jakobsson och Kirsti Myöhänen som predikar i vår gudstjänst.
Båda är också medlemmar i vår styrelse sedan många år tillbaka och också tidigare vid flera tillfällen talat i våra gudstjänster.
Båda är mycket bibelförankrade och vill gärna lyfta fram bibliska sanningar och brinner av nit för vår församling och Guds verk i stort. Vi gläds över att de vill än en gång ta på sig ansvaret att dela Guds ord med oss!

calendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram