Varje söndag med start kl. 10.45 startar vi vår Gudstjänstdag i Vänersborg med en bön och lovsångsmorgon i Baptistkyrkan.

Kl 11.00 startar vår gudstjänst i Vänersborg som är veckans höjdpunkt då vi möts för att tillsammans prisa Gud och höra Ordets förkunnelse!
(se om Lidköpings gudstjänster längre ned.)

När du kommer till en gudstjänst i Baptistkyrkan möts du av våra mötesvärdar som hälsar dig välkommen.

I våra gudstjänster har vi mycket plats för lovsång (som skrivits av medlemmarna i vår kyrka) och en predikan, en bibelförklaring över ett ämne.

Vi är en församling som har stor delaktighet i gudstjänsterna med Bibelordsdelning, bönesvar från veckan och nya sånger och dikter, teckningar och målade tavlor.

Vid varje gudstjänst finns det möjlighet att få den simultantolkad till engelska.

Du är välkommen med i våra Gudstjänster.

Nästa gudstjänst ser du i kalendern.

I Lidköping är de flesta av våra gudstjänster på torsdagar kl 18:00.

Dessa gudstjänster har mycket av lovsång och plats för bibelordsdelning och tackämnen.
Det är också predikan och tillfälle för förbön!

För övrigt se vår kalender!


Mer under aktiviteter