Under denna corona-tid fortsätter vi att mötas till gudstjänster både i kyrkan och digitalt via Facebook ”baptistkyrkan vänersborg”.

OBS! samma gudstjänst kommer lite senare via vår YouTube kanal.
I gudstjänsten möter du Baptistkyrkans lovsångsteam som leder oss in i lovsång och tillbedjan. Vi får också tid för "delgivning" (medlemmar i kyrkan delar med sig av bibelord, tackämnen och ev bilder man producerat).  Predikan har en central plats av gudstjänsten.  Alla sånger som sjungs i gudstjänsterna är skrivna av medlemmar i församlingen.
Nu under Corona-tiden erbjuder vi även förbön via telefon efter gudstjänsten. Du kan ringa vår bönetelefon från gudstjänstens slut fram till ca: 14:00. (0521-62240)
calendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram