Varje söndag med start kl. 10.45 startar vi vår Gudstjänstdag i Baptistkyrkan med en bön och lovsångsmorgon.

Kl 11.00 startar vår gudstjänst som är veckans höjdpunkt då vi möts för att tillsammans prisa Gud och höra Ordets förkunnelse!

När du kommer till en gudstjänst i Baptistkyrkan möts du av våra mötesvärdar som hälsar dig välkommen.

I våra gudstjänster har vi mycket plats för lovsång (som skrivits av medlemmarna i vår kyrka) och en predikan, en bibelförklaring över ett ämne.

Vi är en församling som har stor delaktighet i gudstjänsterna med Bibelordsdelning, bönesvar från veckan och nya sånger och dikter, teckningar och målade tavlor.

Vid varje gudstjänst finns det möjlighet att få den simultantolkad till engelska.

Du är välkommen med i våra Gudstjänster.

Nästa gudstjänst ser du i kalendern.


Mer under aktiviteter