Under denna corona-tid fortsätter vi att ”mötas” till gudstjänster men nu via digitalt via Facebook ”baptistkyrkan vänersborg”.
OBS! samma gudstjänst kommer lite senare via vår YouTube kanal.
I gudstjänsten möter du Baptistkyrkans lovsångsteam som leder oss in i lovsång och tillbedjan. Predikan har en centralplats av gudstjänsten .
Gudstjänsten består också av en stor del av delaktighet då medlemmar har fått sända in bibelord, tackämnen och bilder och även nyskrivna sånger.
Alla sånger som sjungs i gudstjänsterna är skrivna av medlemmar i församlingen.
Nu under Coronatiden erbjuder vi också förbön via telefon efter gudstjänsten. Du kan ringa vår bönetelefon från gudstjänstens slut till ca: 14:00. (0521-62240)


Mer under aktiviteter