Under denna corona-tid fortsätter vi att ”mötas” till gudstjänster men nu digitalt via Facebook ”baptistkyrkan vänersborg”.

OBS! samma gudstjänst kommer lite senare via vår YouTube kanal.
I gudstjänsten möter du Baptistkyrkans lovsångsteam som leder oss in i lovsång och tillbedjan. Predikan har en centralplats av gudstjänsten. Gudstjänsten består också av en stor del av delaktighet då medlemmar har fått sända in bibelord, tackämnen och bilder och även nyskrivna sånger. Alla sånger som sjungs i gudstjänsterna är skrivna av medlemmar i församlingen.
Nu under Corona-tiden erbjuder vi även förbön via telefon efter gudstjänsten. Du kan ringa vår bönetelefon från gudstjänstens slut fram till ca: 14:00. (0521-62240)
calendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram