Café-bussen

On Road For Jesus!

…är en kristen ideell bussförening i Lidköping, Västergötland.

Medlemmarna kommer i huvudsak från olika kyrkor i stadens närhet. Vår målsättning är att möta människor på gator och torg och inbjuda till samtal och gemenskap över en kopp kaffe.

Ofta möter vi stora behov av detta. Vår önskan är att sprida det kristna budskapet enligt Bibeln och främja mötet med Jesus Kristus som enda vägen till Gud. Han erbjuder människor sin frid, frälsning och glädje, och får dem att se sitt sanna värde. Vår önskan är att även den som inte har den kristna tron skall känna sig välkommen i vår gemenskap.


Vill du veta mer om Café-bussen On The Road For Jesus, kan du klicka på någon av länkarna nedtill.