Baptistkyrkan stöder insamlingsstiftelsen Lotsen!

Lotsen arbetar för att lotsa människor med olika missbruksproblem till bra vård på behandlingshem.

Personer ifrån Lotsen finns med i hela processen från kontakt med socialtjänsten, till behandlingshemmet och vidare vid kommande utslussning.