Baptistkyrkan Lidköping

Lidköpings baptistförsamling är en baptistisk församling. Detta innebär att man, efter ett personligt beslut att göra Jesus till Herre över sitt liv, låter döpa sig så som Bibeln beskriver det. Genom detta dop till Kristus blir man också en del av den lokala församlingen.

Vill Du veta mer om vår församling och tro, får Du gärna kontakta pastor Bengt-Arne Albinsson (se kontaktsidan).

Du är välkommen att besöka våra gudstjänster och samlingar som är öppna för alla. Du behöver inte vara en bekännande kristen för att komma till vår kyrka.


mer under Baptistkyrkan i Lidköping..