Lidköpings baptistförsamlings historia

Lidköpings baptistförsamling har en mycket lång historia och bildades redan år 1894, av några personer som kommit till personlig tro på Jesus Kristus.

Redan år 1904 (tio år efter församlingsstarten) invigde den lilla församlingen en nybyggd större fastighet vid N. Torngatan, innehållande både affärslokaler och bostadslägenheter. I denna fastighet inrymdes också väl tilltagna utrymmen för gudstjänstbruk, då under namnet Betlehemskyrkan. Namnet ändrades senare till Baptistkyrkan.

Idag har församlingen ett mycket nära samarbete med baptistförsamlingen i Vänersborg. Vi har bland annat gemensam pastor.