Vänersborgs Baptistförsamling

Pastor:
Bengt-Arne Albinsson

Baptistkyrkan, Vänersborg
Östergatan 17
462 33 Vänersborg
tele.nr.: 0705-672094
(säkrast månd-onsd 10-12 o torsd 10-11

Mötesvärdar och kök
Telefon: 0521-622 40

bengt-arne@korset.com