Vänersborgs Baptistförsamling

Pastor:
Bengt-Arne Albinsson

Baptistkyrkan, Vänersborg
Östergatan 17
462 33 Vänersborg
tele.nr.:
0705-672094
(säkrast månd-onsd 10-12 o torsd 10-11

Mötesvärdar, kök samt FAX
Telefon:
0521-622 40
bengt-arne@korset.com