Baptistkyrkan Vänersborg

Pastor:
Bengt-Arne Albinsson

Församlingsassistent:
Kirsti Myöhänen

Baptistkyrkan, Vänersborg
Östergatan 17
462 33 Vänersborg

Telefon: 0705-672094
(säkrast månd-onsd, fred 09-12 , torsd. 10-12)

Karslundsgatan 6a
462 31 Vänersbprg

Mötesvärdar och kök
Telefon: 0521-622 40

bengt-arne@korset.com