Evangeliska Frikyrkan

Vänersborgs Baptistförsamling är en samarbetande församling inom Evangeliska Frikyrkan (EFK).
EFK är en församlingsrörelse med drygt 300 församlingar i Sverige och finns också i nästan alla världsdelar genom sina sammabetsförsamlingar.