Vänersborgs baptistförsamling!

Vänersborgs baptistförsamling är en baptistisk församling. Detta innebär att man, efter ett personligt beslut att göra Jesus till Herre över sitt liv, låter döpa sig så som Bibeln beskriver det. Genom detta dop till Kristus blir man också en del av den lokala församlingen.

Vi är en gemenskap med människor från olika länder och folkgrupper men med en gemensam tro på Gud och bekännelse på Jesus Kristus som Herren.

I dag är vi människor från ca 8 länder som delar gudstjänst- och arbetsgemenskap i kyrkan/församlingen. Det är just denna gemenskap, där Jesus får vara centrum, som utgör kyrkan, inte byggnaden som vi samlas i.

Vill Du veta mer om vår församling och tro, får Du gärna kontakta pastor Bengt-Arne Albinsson (se kontaktsidan).


Du är välkommen att besöka oss eller bli en del av vår gemenskap.

Hör gärna av Dig om Du vill veta mer!

Kontakta oss via besök (helst förbokade), SMS, telefon eller mail.

Besöksadress:
Östergatan 17
462 33 Vänersborg

Telefon: 0705-672094
(SMSa gärna)

Email: pastor@korset.com


mer under Baptistkyrkan i Vänersborg..