Vänersborgs baptistförsamling

Vänersborgs baptistförsamling är en baptistisk församling. Detta innebär att man, efter ett personligt beslut att göra Jesus till Herre över sitt liv, låter döpa sig så som Bibeln beskriver det. Genom detta dop till Kristus blir man också en del av den lokala församlingen.
I dag är vi människor från ca 8 länder som delar gudstjänst- och arbetsgemenskap i kyrkan/församlingen. Det är just denna gemenskap, där Jesus får vara centrum, som utgör kyrkan, inte byggnaden som vi samlas i.
Vi är en gemenskap med människor från olika länder och folkgrupper men med en gemensam tro på Gud och bekännelse på Jesus Kristus som Herren.

Hör gärna av Dig om Du vill veta mer!

Du är välkommen att besöka oss eller bli en del av vår gemenskap. Kontakta oss via besök (helst förbokade), SMS, telefon eller mail.
Östergatan 17, 462 33 Vänersborg
0705-672094
(SMSa gärna)
calendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram