Tidslinje

Vänersborgs Baptistförsamling

Historia och framtid

Vänersborgs Baptistförsamling
bildas

1867
Vänersborgs Baptistförsamling bildades 1867 av 9 personer som kommit till en personlig tro på Jesus. Under åren som passerat sedan dess har drygt 1000 personer tillhört församlingen. Som mest har församlingen haft runt 140 medlemmar.
1867
1895

Baptistkyrkan i Vänersborg byggs

1895
Baptistkyrkan byggdes 1895 och fick sitt nuvarande utseende 1954 men har under åren genomgått flera ombyggnader.

Lewi Pethrus dop i Baptistkyrkan

1899
En av dem som kom att i sin ungdom tillhöra församlingen var den senare kända grundaren av Pingströrelsen, Lewi Pethrus. Lewi Pethrus döptes som 15-åring, 1899, i den då relativt nybyggda Baptistkyrkan.
1899
1970

Församlingsbortfall

1970 - 1990
Under 70 och 80- talen minskade församlingen kraftigt och hade vid årsskiftet 1993/1994 endast 18 medlemmar. Av dessa var det endast 5 som kunde komma till kyrkan.

En ny tid påbörjas

1994
Även om många människor trodde att församlingen var dömd att dö ut, så var det ändå inte Guds tanke. Gud hade en plan och som ett bevis på sin stora Kärlek, Godhet och Nåd lät han något helt nytt hända. Under början av 1994 började människor som aldrig tidigare besökt någon kyrka komma på de Gudstjänster som hölls. Människor blev frälsta och lät döpa sig, de tog emot Jesus Kristus i sina hjärtan!
1994
Sedan 1994 har församlingen vuxit och vi är idag runt 50 medlemmar. Men vi vill inte stanna här utan tror och vet att Gud vill något helt nytt. Han vill väckelse och frälsning för alla människor och vi vill nu förbereda oss för en skörd av människor.
2000-

Församlingen växer vidare

2000-talet
Sedan början av 2000-talet har vi fått stödja, uppmuntra och praktiskt hjälpa människor från olika länder. Idag är vi en mycket färgstark gemenskap med ca 10 olika nationaliteter i vår gemenskap.

En längtan efter nya lokaler

pågående
Sedan ett tiotals år sedan har vi börjat att be och söka Gud för nya lokaliteter för den kommande växande gemenskapen. Vi vill erbjuda en kyrka som är öppen de flesta av dygnets timmar och som kan vara en varm gemenskap och där det alltid skall finnas medmänniskor att prata med. Vi går idag på bönevandringar vid en fastighet som Gud pekat på för oss! Vill Du veta mer så kan du kontakta vår pastor.
calendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram