Vår vision

Vänersborgs baptistförsamlings femfaldiga vision

Väneresborgs baptistförsamling har ända sedan omstarten 1994 levt m ed en av Gud given vision. De har kommit den ena efter den andra och är samtidigt kopplat till församlingens måldokument (styrdokument) som en mycket tydlig del av den.
Vi bekänner inte att vi är ”framme i alla dess delar” men vi arbetar efter den linjen att bli ett med vår vision!